Samet Dönmez

Duman

Kullanılan Araçlar:

  • Adobe Photoshop

Duman müzik grubunun sahne performansı sırasındaki fotoğrafları kullanılarak ve şarkılarından esinlenilerek yapılmış bir çalışmadır.